Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
FORSIDE ::   Om os     Affald på kort     Nyheder     Boligselskaber     Børn & Unge     Jordflytning     Brochurer     Regulativer     Genbrugsbutik     KUNST     Links  
 

retur

Dagrenovation i sommerhuse

 
I slutningen af juli måned får alle sommerhusejere i Aalborg Kommune en brochure ind af døren til sommerhuset. Brochuren fortæller om de regler for dagrenovation, som fremover vil gælde i sommerhusområderne.

Med sammenlægningen af Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg Kommuner er det et krav, at der bliver ens vilkår for alle i den nye og meget større kommune. Det gælder også på affaldsområdet, hvor vi skal sikre et ens serviceniveau for alle borgere, oplyser Thorsten Nord, renovationschef i Aalborg Kommune.

Kommunen har vedtaget nogle ensartede rammer for dagrenovationen i alle kommunens sommerhusområder – bl.a. hvor ofte affaldssækken bliver afhentet og hvor affaldsstativet skal stå for at overholde reglerne.

Thorsten Nord tilføjer:
- De nye regler for sommerhuse indebærer, at affaldssækken bliver afhentet hver uge i sommer-halvåret og hver anden uge resten af året. Samtidig stiller vi krav om, at stativet står i skel. Desu-den er der også fælles regler for sommerhuse, som er beboede hele året.

- Vi mener, at den nye ordning for dagrenovation i sommerhusområderne i vid udstrækning sikrer en hygiejnisk og miljørigtig affaldsbortskaffelse på området - og vel at mærke til lave omkostninger for sommerhusejerne, slutter renovationschefen. 
 
 
Brochure
Download brochuren med regler om dagrenovation i sommerhuse her.
 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html