Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
FORSIDE ::   Om os     Affald på kort     Nyheder     Boligselskaber     Børn & Unge     Jordflytning     Brochurer     Regulativer     Genbrugsbutik     KUNST     Links  
 

 

Om Jordflytning

 

Områdeklassificering
Den 1. januar 2008 er der trådt nye regler om jordflytning i kraft, områdeklassificering.

Reglerne betyder, at al jord inden for byzone fra 1. januar 2008 i princippet betragtes som lettere forurenet, og derfor skal flytning af jord fra byzone anmeldes, og samtidig skal jorden analyseres.
Renovation har med hjemmel i jordforureningsloven undtaget områder, hvor det skønnes, at der ikke er generel, diffus forurening.
Miljøministeriet indfører reglerne, fordi mange erfaringer viser, at jord inden for byzonen som oftest er lettere forurenet. Forureningen stammer bl.a. fra afbrænding af kul og koks, benzin, stoffer i røg fra industri samt forurenet fyldjord. Mange af forureningskilderne er i dag minimeret, men de gamle forureninger nedbrydes kun langsomt.

Reglerne skal medvirke til, at forurenet jord ikke flyttes til uforurenede grunde.

Sundhed
Med indførelse af områdeklassificering er jorden inden for byzone ikke mere forurenet og skadelig, end den var pr. 31. december 2007.

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden og mest aktuel for børn, der f.eks. i forbindelse med leg får jord i munden. Hvis du har små børn, bør du derfor følge nogle enkle forholdsregler. F.eks. er det en god idé at vaske hænder og skifte sko efter udendørs leg og havearbejde - og at vaske hjemmedyrket frugt og grønt inden spisning.

Se takster fra Affalds- og Genbrugscenter Rørdal.

Bemærk fra januar 2015 hæves taksten for ren jord og lettere forurenet jord fra 20 kr. til 25 kr. ex moms.
 
 
ER DIN GRUND OMFATTET?
Når du skal se, om din grund er omfattet, skal du tjekke to kort:

1. Nedenstående kort viser om din grund er omfattet af områdeklassificering

2. For at se om din grund er forureningskortlagt skal du klikke herNår du har åbnet ovenstående kort kan du indtaste din adresse. Nu kan du se, om ejendommen er områdeklassificeret

 
ANMELDELSE AF JORDFLYTNING!
 
 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html