Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
FORSIDE ::   Om os     Affald på kort     Nyheder     Boligselskaber     Børn & Unge     Jordflytning     Brochurer     Regulativer     Genbrugsbutik     KUNST     Links  
 

Stamoplysninger

 

Aalborg Forsyning, Renovation
Over Bækken 2
9000 Aalborg
Telefon: 99 31 49 55
Telefax: 98 14 06 30
E-mail: Renovation@aalborg.dk
Hjemmeside: www.skidt.dk

CVR-nr.:   29189420
P-nr.:      1003386019
EAN-nr.:   5798003743257

Ejerforhold:
Aalborg Forsyning, Renovation er en del af Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune

Branche:
900210 Indsamling af affald
900220 Drift af affaldsbehandlingsanlæg

Certificering
Aalborg Forsyning, Renovation er:

Miljøcertificeret i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO    14001:2004

Arbejdsmiljøcertificeret efter kravene i DS/OHSAS 18001:2008

Dog er transportørerne som kører i de udliciterede områder i Aalborg kommune ikke en del af certificeringen. 
 
 
Ansvarlig ledelse:
Anders Dahl, konst. renovationschef
Henrik Vejstrup Sørensen, drifts- og kontorleder

Miljø- og arbejdsmiljøkoordinator:
Anke Sand Kirk

Arbejdsmiljø- og sikkerhedskonsulent:
Anette Noomi Korsgaard

Sikkerhedsrådgiver:
Else Kristiansen

Miljømyndighed:
Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø
Stigsborg Brygge 5,
Boks 222,
9400 Nørresundby
Hjemmeside Teknik- og Miljøforvatning

Tilsynsmyndighed for Affalds og Genbrugscenter Rørdal:
Miljøstyrelsen Århus (Staten)
Lyseng Allé 1,
8270 Højbjerg.
Tlf. 72 54 05 00
Hjemmeside Miljøstyrelsen Århus

 
Folder til Leverandør og entreprenør

Aalborg Forsyning, Renovation stiller krav om, at vore samarbejdspartnere handler miljø– og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i alle forhold, når der udføres ydelser for Aalborg Forsyning, Renovation. Læs mere i vores folder:

  "Velkommen som leverandør/entreprenør hos Aalborg Forsyning, Renovation"

 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html