Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
VIRKSOMHED ::   Af med affaldet     SorteringsGuiden     Gebyrer     Genbrugscentre     Genbrugsplads     Bestil tømning     Regulativer     eBestilling  
 
A   B   C   D   E   F   G   H
I   J   K   L   M   N   O   P
Q   R   S   T   U   V   W   X
Y   Z   Æ   Ø   Å    Vis alle

SorteringsGuiden for virksomheder

 
Søg efter affaldstyper:
Vælg affaldstype i listen:
   Affedtningsvæske
   Akkumulatorer
   Alkaliske rensevæsker
   Amalgamaffald
   Asbestaffald, der kan støve og ikke-støvende
   Asbestaffald, stærkt støvende/asbestholdigt slibestøv
   Asfalt
   Autoruder
   Batterier
   Beton- og teglbrokker
   Bremsevæske
   Brændbart affald
   Bygge- og anlægsaffald ikke genanvendeligt
   CFC, HCFC og lignende stoffer
   Dagrenovation
   Dæk
   Elektriske og elektroniske produkter
   Farligt affald
   Fixervæske
   Flasker og genanvendeligt glas
   Fremkaldervæske
   Fyldpladsaffald
   Gipsaffald
   Have- og parkaffald
   Jern og metal
   Jord, forurenet/potentielt forurenet
   Jord, uforurenet
   Kabler og ledninger
   Klinisk risikoaffald
   Koblinger og bremsedele med asbest
   Kølervæske
   Lossepladsaffald, diverse
   Olieaffald, flydende
   Oliefiltre
   Olieholdige transformatorer og kondensatorer m.v.
   Organisk affald
   Organiske opløsningsmidler
   Papir og pap
   Planglas/vinduesglas
   Plast
   Plastkofangere
   PVC til deponering
   PVC, genanvendeligt
   Rustbeskyttelsesprodukter
   Sand fra sandfang
   Sandblæsemidler
   Skrotbiler
   Skæreolie
   Slagger og flyveaske
   Slam
   Slam fra septiktanke, trikstanke og samletanke
   Slam og olie fra olie- og benzinudskillere
   Spraydåser
   Sølvholdige produkter
   Træ, genanvendeligt
   Træ, imprægneret


 
  Sådan bruger du SorteringsGuiden
I SorteringsGuiden kan du søge oplysninger om de fleste affaldstyper. Du får information om, hvordan affaldet skal sorteres, håndteres og hvor det skal afleveres.

  • Indtast navnet på affaldstypen i søgefeltet


  • eller

  • Klik på "Alfabetet", og vælg en affaldstype efter begyndelsesbogstav fra en liste med de mest almindelige affaldstyper.

Følg nedenstående links, for at se, hvem der kan køre med dit affald og hvor affaldet må afleveres:
Det digitale affaldsregister
Genbrugspladsen Sundsholmen
 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html