Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
VIRKSOMHED ::   Af med affaldet     SorteringsGuiden     Gebyrer     Genbrugscentre     Genbrugsplads     Bestil tømning     Regulativer     eBestilling  
 

SorteringsGuiden for virksomheder

 
Dæk
Hvad er "Dæk":
Autogummi er kasserede dæk fra motorkøretøjer, påhængskøretøjer og påhængsredskaber.


Denne affaldstype er genanvendeligt affald
Indeholder ikke:
  • Algebelagte dæk
  • Dæk med sand og grus
Hvordan kommer jeg af med "Dæk":
Det er virksomhedens ansvar, at affaldet:
  • Transporteres af en transportør, som er registreret i "Det digitale affaldsregister" - følg linket til højre.


  • Overlades til en indsamler, som overtager ansvaret for affaldet, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister" - følg linket til højre.


  • Afleveres på et anlæg, som må modtage den pågældende affaldstype, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister" - følg linket til højre.


Læs mer om indsamlingsordningen for dæk her
Genbrugspladser:
Denne affaldstype må afleveres på Genbrugspladsen Sundsholmen

Der er kun adgang i køretøjer med totalvægt på max. 3.500 kg med eventuel en trailer.
Bemærkninger:
Dæk fra person- og varebiler samt motorcykler skal indsamles og genanvendes ved produktion af gummipulver.

Dæk fra lastbiler, busser, traktorer, entreprenør- og industrimaskiner og lignende skal indsamles og enten genanvendes ved produktion af gummipulver eller nyttiggøres ved forbrænding med energiudnyttelse.
Regulativer:
Download 'regulativ_for_erhvervsaffald.pdf'  regulativ_for_erhvervsaffald.pdf
Tilbage


 
   
Følg nedenstående link, for at se, hvem der kan køre med dit affald og hvor affaldet må afleveres:
Det digitale affaldsregister
Genbrugspladsen Sundsholmen
 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html