Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
VIRKSOMHED ::   Af med affaldet     SorteringsGuiden     Gebyrer     Genbrugscentre     Genbrugsplads     Bestil tømning     Regulativer     eBestilling  
 

SorteringsGuiden for virksomheder

 
Slam og olie fra olie- og benzinudskillere
Hvad er "Slam og olie fra olie- og benzinudskillere":
Affald fra olie- og benzinudskillere, olieemulsion, benzin m.v. indeholdende vand, sand og lignende.

Denne affaldstype er farligt affald
Hvordan kommer jeg af med "Slam og olie fra olie- og benzinudskillere":
Det er virksomhedens ansvar, at affaldet:
  • Transporteres af en transportør, som er registreret i "Det digitale affaldsregister" - følg linket til højre.


  • Overlades til en indsamler, som overtager ansvaret for affaldet, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister" - følg linket til højre.


  • Afleveres på et anlæg, som må modtage den pågældende affaldstype, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister" - følg linket til højre.


Til orientering var der i Aalborg Kommune til 1. januar 2010 registreret følgende anlæg til at modtage affaldstypen:

Download 'modtageanlaeg_til_nettet_2013.pdf'  modtageanlaeg_til_nettet_2013.pdf
Bemærkninger:
Udskillere til olie og/eller benzin skal tilses mindst én gang om året og ellers tømmes efter behov. Tømningsaftale skal indgås med en registreret transportør.
Regulativer:
Download 'regulativ_for_erhvervsaffald.pdf'  regulativ_for_erhvervsaffald.pdf
Dokumenter:
Download 'brochure_farligt_affald.pdf'  brochure_farligt_affald.pdf
Tilbage


 
   
Følg nedenstående link, for at se, hvem der kan køre med dit affald og hvor affaldet må afleveres:
Det digitale affaldsregister
Genbrugspladsen Sundsholmen
 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html