Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
VIRKSOMHED ::   Af med affaldet     SorteringsGuiden     Gebyrer     Genbrugscentre     Genbrugsplads     Bestil tømning     Regulativer     eBestilling  
 

SorteringsGuiden for virksomheder

 
Akkumulatorer
Hvad er "Akkumulatorer":
Blyakkumulatorer indeholdende syre og bly samt tørbatterier med bly.

Denne affaldstype er farligt affald
Hvordan kommer jeg af med "Akkumulatorer":
Det er virksomhedens ansvar, at affaldet:
  • Transporteres af en transportør, som er registreret i "Det digitale affaldsregister" - følg linket til højre.


  • Overlades til en indsamler, som overtager ansvaret for affaldet, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister" - følg linket til højre.


  • Afleveres på et anlæg, som må modtage den pågældende affaldstype, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister" - følg linket til højre.

Genbrugspladser:
Denne affaldstype må afleveres på Genbrugspladsen Sundsholmen

Der er kun adgang i køretøjer med totalvægt på max. 3.500 kg eventuel med trailer.
Emballering:
Akkumulatorerne skal opbevares/emballeres i lukkede/tætte beholdere
Bemærkninger:
Producenter og importører af batterier og akkumulatorer skal organisere og finansiere tilbagetagning og håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer, samt registrere og indberette oplysninger til et producentansvarsregister.

Reglerne om producentansvar for batterier og akkumulatorer administreres af DPA-System, se nærmere her www.dpa-system.dk

Regulativer:
Download 'regulativ_for_erhvervsaffald.pdf'  regulativ_for_erhvervsaffald.pdf
Tilbage


 
   
Følg nedenstående link, for at se, hvem der kan køre med dit affald og hvor affaldet må afleveres:
Det digitale affaldsregister
Genbrugspladsen Sundsholmen
 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html