Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
VIRKSOMHED ::   Af med affaldet     SorteringsGuiden     Gebyrer     Genbrugscentre     Genbrugsplads     Bestil tømning     Regulativer     eBestilling  
 

SorteringsGuiden for virksomheder

 
Fyldpladsaffald
Hvad er "Fyldpladsaffald":
Fyldpladsaffald er blandt andet:
  • Bygge- og anlægsaffald samt produktionsaffald, som ikke er mulig at sortere til genanvendelse eller forbrænding
  • Glaserede klinker og tegl
  • Porcelæn, keramik og skår
  • Spejlglas

Denne affaldstype skal deponeres
Indeholder ikke:
  • Genanvendelige materialer
  • Affald, der er anvist til forbrænding
  • Affald, der er anvist til kontrolleret losseplads
Hvordan kommer jeg af med "Fyldpladsaffald":
Det er virksomhedens ansvar, at affaldet:
  • Transporteres af en transportør, som er registreret i "Det digitale affaldsregister" - følg linket til højre.


  • Overlades til en indsamler, som overtager ansvaret for affaldet, og som er registreret i "Det digitale affaldsregister" - følg linket til højre.


  • Afleveres på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, Rørdalsvej 111, 9220 Aalborg Øst, se nærmere her: Rørdal
Genbrugspladser:
Denne affaldstype må afleveres på Genbrugspladsen Sundsholmen

Der må max afleveres 100 kg. pr. gang.

Der er kun adgang i køretøjer med totalvægt på max. 3.500 kg med eventuel trailer.

Større mængder kan afleveres på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, Rørdalsvej 111, 9220 Aalborg Øst, se nærmere her: Rørdal
Bemærkninger:
Der skal laves en grundlæggende karakterisering af affald som skal deponeres - se nærmere her: Regler for deponering af affald
Regulativer:
Download 'regulativ_for_erhvervsaffald.pdf'  regulativ_for_erhvervsaffald.pdf
Dokumenter:
Download 'brochure_byggeaffald.pdf'  brochure_byggeaffald.pdf
Tilbage


 
   
Følg nedenstående link, for at se, hvem der kan køre med dit affald og hvor affaldet må afleveres:
Det digitale affaldsregister
Genbrugspladsen Sundsholmen
 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html