Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
VIRKSOMHED ::   Af med affaldet     SorteringsGuiden     Gebyrer     Genbrugscentre     Genbrugsplads     Bestil tømning     Regulativer     eBestilling  
 

Regler for deponering af affald

 
Al affald, der leveres til deponering, skal være ledsaget af en deklaration, som indeholder en beskrivelse af affaldets oprindelse, omfang, sammensætning og egenskaber.

Fremgangsmåden er følgende:

Affald til deponi på Rærup Kontrollerede Losseplads, se nærmere her.

Affald til deponi på Affalds og Genbrugscenter Rørdal:

  1. Senest én uge før der leveres et læs affald til deponering, skal affaldsproducenten udarbejde en grundlæggende karakterisering af affaldet. Hertil benyttes skema grundlæggende karakterisering - skemaet findes øverst til højre.
  2. Skemaet udfyldes og sendes til Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, Rørdalsvej 111, 9220 Aalborg Ø eller scannes og mailes til 5001-forsyning@aalborg.dk Bemærk, at der er mulighed for at karakteriseringen omfatter en løbende leverance. Denne mulighed benyttes, hvis affaldets egenskaber og sammensætning er uændret over tid.
  3. Renovationsvæsenet vurderer, om affaldet er omfattet af positivlisten for Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, og fremsender i givet fald en udfyldt deklaration til affaldsproducenten. På deklarationen angives bl.a. hvilken periode Renovationsvæsenet accepterer at modtage affald fra den pågældende producent uden fornyet karakterisering.
  4. Affaldsproducenten udleverer deklarationen til transportøren, Transportøren skal så afleverer en kopi af deklarationen for hvert læs affald der afleveres til Affalds- og Genbrugscenter Rørdal.
  5. Personalet på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal kontrollerer, at læssets indhold stemmer overens med deklarationen, og accepterer i givet fald læsset til deponering. Der udstedes en kvittering/vejeseddel til transportøren.
  6. Hvis affaldet ikke overholder modtagekrav for affald til deponering på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, afvises læsset, og Affalds- og Genbrugscenter Rørdal underretter affaldsproducenten og affaldsproducentens hjemkommune om afvisningen.


    Hvis transportøren ikke medbringer en udfyldt deklaration, kan læsset ikke modtages.
 
 
Grundlæggende karakterisering til Affalds- og Genbrugscenter Rørdal
 Skemaet udfyldes og sendes til Aalborg Kommunes Renovationsvæsen, Over Bækken 2, 9000 Aalborg eller scannes og mailes til 5001-forsyning@aalborg.dk

 Udvalgte EAK-koder - positivliste for Affalds- og genbrugscenter Rørdal

 Samtlige EAK-koder

 
Nye regler til deponering af affald på Rærup Kontrollerede Losseplads
Der indføres også nye regler for deponering af affald på den kontrollerede losseplads i Rærup.

Reglerne for deponering af affald på den kontrollerede losseplads i Rærup kan der læses nærmere om her
 Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen
 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html