Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
BORGER ::   Sorteringsguiden     Genbrugspladser     SMS og e-mail service     Farligt affald     Dagrenovation     Indsamlingsordninger     BorgerInfo     Priser  
 

Bestillerordning

 
Har du ikke mulighed for at køre på genbrugspladsen med store ting, som du har kasseret, kan du benytte Bestillerordningen.

Det er en ordning, hvor den enkelte husstand ved bestilling hos Renovationsvæsenet kan aftale afhentning af disse ting.


Hvad henter vi

  • Stort brændbart (fx reol, sofa, og andet kasseret indbo),
  • Stort jern og metal (fx cykler, barnevognsstel mv.)
  • Stort elektronik (fx vaskemaskine, pc’er, fjernsyn mv.).

Husk også!

  • Du kan max. få afhentet affald ved bestiller-ordningen 4 gange om året.
  • Den enkelte enhed skal være håndterbar for én person, og den må ikke veje mere end 50 kg.
  • Der afhentes maksimalt 3 enheder pr. gang.
  • Der afhentes ikke affald i sække og kasser, småt brændbart affald, byggeaffald, haveaffald eller farligt affald.
  • Du kan kun bestille afhentning for den husstand, du bor i.

Sådan bestiller du
Du kan bestille afhentning her

Du kan også ringe til os på tlf. 99 31 49 55 og bestille afhentning. Vi modtager ikke bestillinger pr. brev eller via fax.

Når du har bestilt afhentning, vil du i løbet af ca. en uge få besked om, hvornår vi kommer og henter hos dig.
Vi forventer at kunne afhente hos dig inden for 14 dage efter, du har bestilt. Men er der mange bestillinger, kan ventetiden blive op til en måned.

Sæt affaldet frem
Sæt affaldet frem inden kl. 6 på indsamlingsdagen. I byområder sættes det ud til skel ved renovationsbilens kørevej, og på landet skal det stå, så renovationsbilen kan køre helt hen til det - og der skal være vendemulighed.

BEMÆRK: Tingene bliver ikke genbrugt direkte. Så hvis du synes, at andre skal have glæde af det, du vil kassere, kan du i stedet for aflevere det på genbrugspladsen eller til en af de humanitære organisationer.
 
 
BESTIL AFHENTNING
Hos Renovationsvæsenet kan du bestille afhentning af store ting, som du har kasseret.

Du kan få afhentet op til 3 ting max. 4 gange om året.

Bestil afhentning her
 
Bestillerordning for boligselskaber/-foreninger på forsøgsbasis

Boligselskabet eller -foreningen kan få afhentet større enheder affald fra boligselskabets/-foreningens lejemål via Bestillerordningen.

Viceværten kan bestille afhentning pr. telefon ved Aalborg Forsyning, Renovation på 99314955.

Ved afhentning skal der være en repræsentant for ejendommen (vicevært el.lign.), som er ansvarlig for, at der fra lejemålene kun stiller de enheder frem, der er bestilt afhentning for, og at enhederne er sorteret og stillet klar til afhentning.
Ordningen kan opsiges ved misbrug eller ved ”overforbrug”.

I særlige tilfælde kan vi desuden afhente mere end 3 enheder pr. lejemål fra en ejendom - fx hvis der er henstillet herreløst affald, som er omfattet af ordningen.

 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html