Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
BORGER ::   Sorteringsguiden     Genbrugspladser     SMS og e-mail service     Farligt affald     Dagrenovation     Indsamlingsordninger     BorgerInfo     Priser  
 

Henteordning i LANDOMRÅDE

 
Renovationsvæsenet gør en stor indsats for at få indsamlet meget mere papir og pap til genanvendelse.

Bl.a har alle landejendomme fået udleveret en 2-hjulet container til opsamling af papir og pap, og det er vort håb at det vil blive nemmere for dig at sortere dit papiraffald i det daglige.

I LANDOMRÅDER indsamler vi følgende: 

PAPIR OG PAP - indsamling af papir og pap
Alle enfamiliehuse (parcelhuse, række-, kæde-, dobbelthuse og lignende) har fået en 2-hjulet plastcontainer til papir og pap til genbrug.

I landområder bliver containeren tømt ca. hver anden måned. Datoerne kan se, hvis du søger på din vej i søgefeltet til højre på denne side. Du kan samtidig tilmelde dig vores E-mail- eller SMS-service, så du fremover bliver mindet om afhentningsdagen.

Containeren skal på tømningsdagen inden kl. 6 stå, så renovationsbilen kan køre helt hen til den – og der skal være vendemulighed! Efter tømning lægges containeren ned på samme sted. 

Har du meget papir og pap?
Er det ofte, at du har for meget papir og pap? Så kan du uden beregning få en container mere. Kontakt os – så sørger vi for, at containeren bliver leveret på din adresse.

STORSKRALD - småt brændbart affald
Bemærk, at vi ikke indsamler småt brændbart affald i landområder, men til gengæld har du mulighed for at komme af med småt brændbart sammen med din dagrenovation. Hvis du anvender en 240 liters container til dagrenovation, betaler du kun for at få afhentet 200 liter hver anden uge. De sidste 40 liter kan du så bruge til småt brændbart.
 
 
BEMÆRK FOR LANDOMRÅDER
Vi indsamler ikke småt brændbart i landområder, men til gengæld har du mulighed for at komme af med småt brændbart sammen med din dagrenovation.

Hvis du anvender en 240 liters container til dagrenovation, betaler du kun for at få afhentet 200 liter hver anden uge. De sidste 40 liter kan du så bruge til småt brændbart.

Ligeledes indsamler vi ikke jern, metal. Benyt de blå kuber til småt jern og metal, og
hvis du skal af med større emner af jern og metal, kan du enten køre på genbrugspladsen eller benytte Bestiller-ordningen.

Hvordan du bortskaffer papir og pap, kan du læse her på siden.
 
BLIV MINDET OM VORES INDSAMLING
Tilmeld dig her
Kun klare sække - det er klart!
Affaldet skal være i klare sække. Vi skal kunne se, hvilke affaldstyper der afleveres. Hvis der er affald f.eks. er genanvendeligt affald som papir og pap i sækken, så lader vi det stå. Også hvis der bruges farvede sække, lader vi affaldet stå.

 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html