Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
BORGER ::   Sorteringsguiden     Genbrugspladser     SMS og e-mail service     Farligt affald     Dagrenovation     Indsamlingsordninger     BorgerInfo     Priser  
 

Henteordning i Byområde

 
Renovationsvæsenet gør en stor indsats for at få indsamlet meget mere papir og pap til genanvendelse.

Bl.a har alle enfamiliehuse fået udleveret en 2-hjulet container til opsamling af papir og pap, og det er vort håb at det vil blive nemmere for dig at sortere dit papiraffald i det daglige.

Du kan ikke sætte jern og metal ud til storskrald men vi anbefaler at du bruger de blå containere til småt jern, f.eks. dåser, cykeldele m.m.

Det er også værd at bemærke, at papir og pap har deres egen indsamlingsordning og at det ikke indsamles sammen med stor-skrald, selvom det sker på samme indsamlingsdag. Renovations-væsenet har tilrettelagt denne dobbelte indsamling for at gøre det nemmere for dig. Du skal således kun huske een dag. 


I BYOMRÅDER indsamler vi følgende: 

PAPIR OG PAP - indsamling af papir og pap
Alle enfamiliehuse (parcelhuse, række-, kæde-, dobbelthuse og lignende) har fået en 2-hjulet plastcontainer til papir og pap til genbrug.

I byområder bliver containeren tømt ca. hver måned. Datoerne kan se, hvis du søger på din vej i søgefeltet til højre på denne side. Du kan samtidig tilmelde dig vores E-mail- eller SMS-service, så du fremover bliver mindet om afhentningsdagen.

Du skal sætte containeren ud til skel inden kl. 6 på tømningsdagen. Efter tømning lægges containeren ned på samme sted.

STORSKRALD - småt brændbart affald
I byområder indsamler vi småt brændbart affald ca. én gang om måneden, på de samme dage som vi afhenter papir og pap i dit kvarter. Så brug også her vores E-mail- og SMS-service, for at blive mindet om afhentningsdagen.

Hvad er omfattet
Alt brændbart affald, der ikke kan genbruges, og som ikke er enten dagrenovation eller farligt affald.


Den enkelte enhed skal være håndterbar for én person, og den må ikke veje mere end 25 kg og ikke fylde mere end 1m x 1m x 1m.

Der må højst være tre enheder med haveaffald såsom opfej og ukrudt.

Sådan gør du
Sæt affaldet ud inden kl. 6 på indsamlingsdagen, så det er synligt fra stamvejen. Al emballage skal stå åben, så det er muligt at se indholdet.

Hvis du bruger en container til haveaffald, skal det være en type, som kan godkendes af Renovationsvæsenet. Den skal være 2-hjulet og må ikke rumme mere end 120 liter, og med indhold ikke veje mere end 25 kg.

Har du meget papir og pap?
Er det ofte, at du har for meget papir og pap? Så kan du uden beregning få en container mere. Kontakt os – så sørger vi for, at containeren bliver leveret på din adresse.


Flere boliger sammen
Bor du et sted, hvor flere boliger (f.eks. en andelsboligforening) gerne vil have en fælles papircontainer frem for en container til hver bolig, så kan det også lade sig gøre. Send en mail til os eller ring, så finder vi frem til en løsning.

Etageejendomme
Hvis du bor i en etageejendom, kan du benytte en af de mange papircontainere, der er opstillet rundt om i kommunen.

Det er enten kubecontainere eller røde minicontainere, og der skulle også gerne være én i nærheden af det sted, hvor du bor.

Renovationsvæsenet opstiller gerne flere papircontainere, hvor der er behov, så hvis du har et forslag til en placering, er du velkommen til at sende os en mail eller at ringe til os og fortælle hvor. Så undersøger vi, om det kan lade sig gøre.




 
 
BEMÆRK - IKKE  JERN OG METAL
Bemærk at vi ikke længere indsamler jern, metal, papir og pap sammen med storskrald. Benyt de blå kuber til småt jern og metal, og
hvis du skal af med større emner af jern og metal, kan du enten køre på genbrugspladsen eller benytte Bestiller-ordningen.

Hvordan du bortskaffer papir og pap, kan du læse mere her.
 
BLIV MINDET OM VORES INDSAMLING
Tilmeld dig her
 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html